En rask innføring i tegningsterminologien

09.01.2023

Det er en del ord som brukes om tegningene som kan være litt vanskelig å forstå, så vi tar en liten runde på de mest brukte:

 
Plan: Hver etasje har sin egen plantegning. Dette er en tegning som viser etasjen ovenfra uten tak.

Snitt: I et byggeprosjekt har en rom regel mange snitt. Tenk deg at du skjærer et kakestykke, da vil du se alle lagene i kaka. Slik er et snitt også. Da er det som om noen har kuttet igjennom hele huset og du ser det fra siden

Fasade: Det vil være flere fasadetegninger med på hvert prosjekt avhengig av hvor mange sider huset har. På fasadetegningene er det som om en ser hver side av huset rett forfra uten å tenke på perspektiv.

Situasjonsplan: Dette er egentlig et kartutsnitt som viser din tomt med ditt nye hus og naboeiendommene.

Utomhusplan: Dette er også et kartutsnitt av tomten med huset på, men med en plan for gårdsplass, trapper, terrasser, beplantning ol på tomten.

Detalj: Byggeprosjekter har som regel en del detaljer. Detaljer er veldig detaljerte tegninger av hvordan møter mellom bygningsdeler skal utføres. Som for eks.hvordan veggen møter vinduet og vannbrettet.

Dør-og vindusskjema: For å få en oversikt over hvor mange og hvordan vinduer og dører skal se ut lages dør- og vindusskjema. Her tegnes hver dør eller vindu opp og beskrives nøyaktig.

Perspektivtegning/3D illustrasjon: Huset tegnes i 3D selv om tegningene er i 2D. For å få et bedre inntrykk av huset lages det perspektivtegninger av den digitale husmodellen. Disse kan være ganske enkle eller så detaljerte som fotografier. 

Skissetegninger: Dette er tegninger som er de første jeg lager når jeg starter på et prosjekt. Det jobbes med skissetegninger en god stund før prosjektet sitter. Disse tegningene kan ikke brukes som vedlegg til søknad eller eller som arbeidstegnigner, for de er ikke nøyaktige nok.

Søknadstegninger: Disse tegningene ligger som vedlegg til søknaden som sendes kommunen. De har hovedmål, men er ikke detaljerte nok til å bygges etter.

Arbeidstegninger: På arbeidstegningene er alle mål lagt inn og disse brukes av de utøvende håndverkerene på byggeplassen til å bygge etter. 

As-build: Når bygget er ferdig blir As-build eller Som-bygget tegningene laget. Dette er tegninger som er slik bygget er bygget og ev. endringer som er gjort underveis er tegnet inn.