BLOGG

Trappa

13.01.2023


Den vertikale forbindelsen i boligen er like viktig som den horisontale. Men hvor i all verden skal vi plassere den?
Trappa er noe av det mest trafikkerte arealet du har i huset og et viktig middel for å forflytte seg raskt fra etasje til etasje.
Tradisjonelt har trappa i huset vært plassert nært inngangen til boligen....