TJENESTER

Mulighetstudier

Vurdering av tomt i forhold til ytre forhold, regulering, planer og behov i området

Byggeprosess

Fra skissetegninger til arbeidstegninger

Interiørkonsultasjon

Skisser og arbeidstegninger for interiørkonsept

Ansvarlig søker

Hele søkerrollen fra rammesøknad til ferdigattest

Assistanse ved regulering

Rådgiving og underlag for reguleringsplaner

3D illustrasjoner

Illustrasjoner for å fremstille ideen og intensjonen bak prosjektet og for å vise tiltaket på tomten, forholdet til naboer og omgivelser