Er døra på vei tilbake? Hvordan strømpriser og pandemi former planløsningen

03.02.2023

I mange år har vi arkitekter tegnet åpne løsninger for å få god flyt og kommunikasjon på kryss og tvers i boligen. - Og det er veldig fine kvaliteter en oppnår ved å rive ned vegger. Men med økte strømpriser og erfaringer fra en pandemi bør vi kanskje tenke oss mer om fremover?

Ved å velge åpne løsninger vil store arealer nødvendigvis holde samme temperatur. Går den åpne løsningen over flere plan vil varmen stige opp og vi må bruke mer energi på å varme opp det laveste planet. 

Under pandemien så vi viktigheten av å kunne dele boligen i to om noen i familien var smittet og andre ikke. De som hadde to bad fordelte disse mellom seg, andre delte også etasjene i boligen.

Kanskje vi fremover bør tenke en mulig oppdeling etter disse kriteriene? Ved å legge inn for eksempel en større skyvedører kan vi få både i pose og sekk. Da kan vi åpne opp når det er varmt og lukke når vi må spare på strømmen. Det samme når det gjelder plassering av oppholdsrom og bad; kan vi dele dette slik at vi kan enkelt leve sammen med smittede familiemedlemmer?