Hvordan er byggeprosessen?

26.12.2022

Det er mye som skjer i en byggeprosess! Her har du en liten guide over de ulike fasene:

 
Skissefasen: Denne fasen starter med at vi møtes på tomten og tar en prat om prosjektet. Dere forteller litt om hva dere ønsker og jeg forteller litt om hvordan vi kan legge opp løpet. Så får dere et tilbud på jobben. Takker dere ja, setter jeg i gang å tegne. Så møtes vi igjen etter noen uker og går igjennom de første skissene. I denne fasen er det lurt å ha god tid, det er her prosjektet blir til. Vi kaster ball en god stund til vi føler at prosjektet sitter.

 
Søknadsfase: Tegningene gjøres klare for søknad, men før vi sender søknaden må alle fagene (snekker, rørlegger, graveentreprenør osv.) inn og prosjektere. Når alt er klart varsler vi naboer og sender søknaden.

 
Gjennomføringsfasen: Nå skal det bygges! Når søknaden er godkjent i kommunen kan vi starte å bygge. Riktignok må arbeidstegningene være på plass først. Arbeidstegninger er detaljerte, målsatte tegninger, samt ulike detaljer og dør- og vindusskjema. Dette er en fase som kan talitt tid, avhengig av byggets størrelse og komplisitet.

 
Ferdigstillelse: Når bygget er ferdig må vi søke om ferdigattest før bygget kan tas i bruk. Dette er en søknad som jeg sender til kommunen. Når denne er i boks flytter dere inn!