Hvordan starte et byggeprosjekt?

16.12.2022

Har du aldri bygget før kan det være helt overveldende og uoversiktelig. Hvor starter man? Her har du 7 punkter som er lurt å tenke igjennom før du kontakter en arkitekt.


1. Hvordan er livssituasjonen deres i dag? Hvordan ser dere for dere den om 10 år? Svarer dere at den vil være ganske annerledes om 10 år bør dere tenke igjennom hvordan boligen enkelt kan endre seg med dere.

2. Hvem er vi? Hvordan lever vi? Er det spesielle hobbyer som tar mye plass? Har du 2 hunder og 3 barn vil du ha ganske ulike behov i forhold til en som lever alene. 

3. Hva er deres behov? Om dere skal bygge på så tenk godt igjennom hvordan dere bruker boligen deres i dag, kan den brukes smarere? Har dere for eksempel en stor stue og mangler et barnerom kan en ombygging være mer økonomisk gunstig enn et nytt tilbygg. Skal dere bygge nytt så skriv en liste over hvilke rom dere har behov for.

4. Hvordan bør funksjonene være i forhold til hverandre? Tenk scenarier! Hva skjer når du kommer hjem fra tur i skogen med sølete bikkje? Hva skjer når dere har venner på besøk? Hva skjer når du står opp om natta for å ta et glass vann?

5. Er det noe som betyr mye for dere å i vareta? Det er viktig å kommunisere dette tidlig i  prosessen med arkitekten. Kanskje dere har et morelltre som blomstrer så fint om våren eller et møbel som har vært i familien i generasjoner som dere vil gi ekstra omtanke i prosjektet.

6. Hvor mye skal vi bygge? Husk at hver kvaderatmeter er kostbar. Å holde arealforbruket nede vil arkitekten hjelpe dere med i neste runde, men det kan være greit å ha en viss formening om dette.

7.  Hvilke regler gjelder for min tomt? Sjekk reguleringsplanen for deres tomt. Kontakt servicekontoret i kommunen og få en oversikt over reguleringsplanen for deres tomt. Da vil dere få vite hvor mye og hvor høyt dere kan bygge, samtidig får dere en kontroll over andre retningslinjer dere også må forholde dere til.